Tác phẩm -Chúa chịu đánh đòn

742-Chúa chịu đánh đòn.jpg

-Chúa chịu đánh đòn

Sơn dầu

70x70 cm

Bình Luận