Trang chủ
Ban Biên Tập
Họa Sĩ Phêrô LÊ HIẾU OP
Đức mẹ đội mảo triều Thiên

Tác phẩm Đức mẹ đội mảo triều Thiên

585-Đức mẹ đội mảo triều Thiên.jpg

Đức mẹ đội mảo triều Thiên

Sơn dầu

70x70 cm

Bình Luận