Với một tờ giấy

Với một tờ giấy , người đam mê origami thiết kế khuôn mặt huyền ảo của vẻ đẹp

Corentin Vilsalmon , ngày 18 tháng 5 2014
Chuyên gia origami, Joel quyết định làm mặt nạ tuyệt vời từ tờ giấy duy nhất mà các mô hình với triệt để và chính xác. DGS đã bạn phát hiện ra hàng loạt các bức chân dung mơ có khuôn mặt dường như trở nên sống động .
Joel Cooper là một origami nghệ sĩ người Mỹ khao khát .Chuyên môn của ông là tạo ra các tác phẩm hình thành mô hình lặp đi lặp lại và mặt nạ với các hiệu ứng khảm.Tất cả với một tờ giấy ! Nó thực sự sử dụng cái gọi là " tessellation " kỹ thuật vẽ một lưới hình bát giác đó nghiền nhỏ nghệ sĩ và nếp gấp để tạo thành nếu hiệu ứng đặc biệt này với một tiền thưởng cứu trợ ít .
mặt nạ - origami - khảm - lang - cooper - art2
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art2
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art4
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art6
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art7
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art8
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art9
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art10
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art11
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art13
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art14
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art15
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art16
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art20
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art21
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art23
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art-25
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art-26
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art27
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art28
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art29
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art30
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art31
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art32
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art33
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art34
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art35
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art36
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art37
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art38
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art39
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art40
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art41
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art42
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art43
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art44
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art45
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art46
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art47
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art48
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art49
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art50
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art51
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art-52
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art53
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art54
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art55
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art56
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art57
Le talent de Joel est indéniable et ses créations sont superbes. Certains de ses incroyables masques en origami donnent même l’impression de sortir tout droit dela Grèce antique ! Chez DGS, nous trouvons que ces œuvres sont d’une grande beauté. Auriez-vous jamais imaginé que l’on puisse modéliser un visage avec une seule feuille de papier ?
 
 
 
 

masque-origami-mosaique-joel-cooper-art2
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art4
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art6
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art7
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art8
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art9
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art10
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art11
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art13
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art14
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art15
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art16
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art20
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art21
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art23
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art-25
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art-26
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art27
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art28
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art29
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art30
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art31
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art32
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art33
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art34
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art35
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art36
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art37
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art38
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art39
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art40
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art41
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art42
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art43
masque-origami-mosaique-joel-cooper-art44

 

Bình Luận