treo màu sắc và ánh sáng lên bầu trời các thành phố lớn

Janet nhận lưới khổng lồ treo màu sắc và ánh sáng lên bầu trời các thành phố lớn
Feena Mayizika , 17 tháng 3 năm 2014
Một nghệ sĩ đã có ý tưởng treo lưới lớn ánh sáng trên bầu trời ở các thành phố khác nhau trên thế giới. Kết quả là thực sự tuyệt vời và cung cấp cho một chiều hướng kỳ diệu đến kiến trúc đô thị . Một phải xem!
Janet Echelman là đam mê cho tác phẩm điêu khắc làm bằng lưới trong một chuyến đi đến Ấn Độ vào cuối năm 1990 . Khi cô đã lên kế hoạch để sản xuất sản phẩm dựa sơn, cô đã gửi hàng hoá bằng tàu không bao giờ đến.Nó được tìm thấy trong ngôi làng đánh cá nhỏ này mà không cần các công cụ . Đây là nơi cô đã bị choáng ngợp bởi chất lượng và sự đa dạng của lưới đánh cá hiện nay với số lượng lớn . Kể từ ngày đó , cô đi khắp thế giới để cài đặt rối của sợi dây thừng màu và chiếu sáng tại các thành phố lớn như Seattle , Sydney và Amsterdam .
Dự án mới nhất của ông là tham vọng nhất. Nó đã được cài đặt một mạng lưới khổng lồ dài 213 mét trên đường phố Vancouver, Canada. Để tài trợ cho đi lại và cài đặt , cô kêu gọi lòng hảo tâm của người hâm mộ thông qua trang web kickstarter.com , một nền tảng cho phép người dùng tặng tiền và nhận được phần thưởng dựa trên số lượng cung cấp (ở đây một cảm ơn bạn thẻ hoặc một t -shirt ) .
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde1
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde3
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde4
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde5
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde6
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde7
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde8
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde9
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde10
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde28
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde29
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde11
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde12
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde13
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde14
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde15
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde16
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde17
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde18
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde19
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde20
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde21
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde22
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde23
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde24
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde25
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde26
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde27
Nous avons adoré la touche très poétique que donnent ces filets aux villes dans lesquelles ils sont suspendus. Nous allons tout de suite écrire à Janet pour qu’elle vienne exposer en France :D. Aimeriez-vous voir des oeuvres similaires orner le ciel de votre ville ?
 
 
 

des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde1
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde3
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde4
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde5
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde6
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde7
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde8
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde9
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde10
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde28
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde29
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde11
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde12
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde13
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde14
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde15
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde16
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde17
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde18
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde19
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde20
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde21
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde22
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde23
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde24
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde25
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde26
des-filets-geants-et-suspendus-envahissent-des-villes-a-travers-le-monde27
Chúng tôi yêu các chạm thơ mà cung cấp cho các mạng lưới các thành phố, trong đó họ bị đình chỉ. Chúng tôi sẽngay lập tức viết thư cho Janet đến và giải thích tại Pháp:D. Bạn có muốn nhìn thấy công trình tương tự trang tríbầu trời thành phố của bạn?

 

Bình Luận