Tiển đưa bà cố Anna than mẩu cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành

Tiển đưa bà cố Anna thân mẩu cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành

Dominiart đến tiển đưa bà cố Anna, thân mẩu cha Vinh Sơn Pham Trung Thành., Thư ký Ũy Ban Nghệ Thuật Thánh , Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Lúc 7g sáng ngày thứ ba 19/9/2017 tại gx Tân Hòa. Chủ tế Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Đức cha Louis Nguyển Anh Tuấn. Quý cha,quý tu sĩ,quý sơ đứng chật nhà thờ, giáo dân không còn chổ phải đứng ngoài sân.

Môt thánh lễ an táng lớn nhất nước Viêt Nam,vì có cây cổ thụ âm nhạc VN là linh mục nhạc sĩ Kim Long lên hát tặng bà cố trong thời khắc chia ly cuối cùng. Người đả về với Chúa.

Dominiart.

Bình Luận