Thánh Lể an táng Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn

Thánh lể an táng Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn Phao Lo Bùi Văn Đọc

 

Tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, lúc 6g , thứ bảy , ngày 17/3/2018

Dominiart

Bình Luận