Tác phẩm điêu khắc bốn mùa

 

Tác phẩm điêu khắc tượng trưng cho bốn mùa hiện đang được trưng bày ở khu vườn Dulwich Picture Gallery, London. Các tác phẩm điêu khắc được tạo ra bởi các nghệ sĩ và nhà làm phim Philip Hass, tác phẩm được lấy cảm hứng từ những bức tranh thời Phục hưng bốn mùa của  Giuseppe Arcimboldo, bao gồm mùa Xuân, mùa Hè, mùa Thu và mùa Đông. 

Philip Haas 01 The Four Seasons by Philip Haas

Philip Haas 02 The Four Seasons by Philip Haas

Philip Haas 03 The Four Seasons by Philip Haas

Philip Haas 04 The Four Seasons by Philip Haas

Philip Haas 05 The Four Seasons by Philip Haas

Philip Haas 06 The Four Seasons by Philip Haas

Philip Haas 07 The Four Seasons by Philip Haas

Philip Haas 08 The Four Seasons by Philip Haas

Philip Haas 09 The Four Seasons by Philip Haas

Philip Haas 10 The Four Seasons by Philip Haas

Philip Haas 11 The Four Seasons by Philip Haas

Philip Haas 12 The Four Seasons by Philip Haas

Philip Haas 13 The Four Seasons by Philip Haas

Philip Haas 14 The Four Seasons by Philip Haas

ST

Bình Luận