NHẬN HỌC VIÊN LỚP NHIẾP ẢNH CƠ BẢN

GIÁO XỨ MAI KHÔI & BAN MỸ THUẬT ĐA MINH

*******

THÔNG BÁO

NHẬN HỌC VIÊN LỚP NHIẾP ẢNH CƠ BẢN

ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ

Nhằm tạo điều kiện cho những người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, muốn học hỏi, tìm hiểu về lĩnh vực sáng tác. Cũng nhằm mở rộng thêm mảng nhiếp ảnh của Ban Mỹ Thuật Đa Minh, chuẩn bị cho cuộc triển lãm Mỹ Thuật hướng tới kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Giảng Thuyết Đa Minh thế giới & 50 kỷ niệm thành lập Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Giáo xứ Mai Khôi & Ban Mỹ Thuật Đa Minh tổ chức khóa nhiếp ảnh cơ bản, do nhiếp ảnh gia Phó Bá Cường phụ trách. Lớp học dự kiến khai giảng vào thứ hai ngày 13.7.2015, tuần học 2 buổi. (thứ hai, thứ tư) từ 18g00 đến 19g30’  tại Giáo Xứ Mai Khôi số 44 Tú Xương, Quận 3.

ĐIều kiện tham gia lớp học:

-       Tất cả những người yêu thích,  muốn học hỏi, tìm hiểu về lĩnh vực nhiếp ảnh

-       Mỗi học viên tự trang bị máy ảnh  trong thời gian học (Bất kỳ loại máy ảnh nào)

-       Không giới hạn tuổi, khóa học được đào tạo miễn phí.

Địa điểm & thời gian đăng ký :

-       Đăng ký qua Email : dominiart@gmail.com

-       Thời gian đăng ký từ ngày 03.7.2015 hạn chót đến ngày 11.7.2015

Vì số học viên nhận có hạn, nên ưu tiên cho những học viên đăng ký trước. Đăng ký theo mẫu thống nhất của Ban Tổ chức lớp học.

Chi tiết liên hệ : Thư ký.  Ban Mỹ Thuật Đa Minh

                           Maria  Bích Ngân – 0906765302

 

 

       Giáo Xứ Mai Khôi                                                                                   Ban Mỹ thuật Đa Minh

 

 

 

 Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh OP                                                                 Họa sĩ Peter Lê Hiếu

Bình Luận