Mỹ Thuật Đa Minh Việt Nam thành kính phân ưu

Mỹ Thuật Đa Minh Việt Nam thành kính phân ưu

Gia đính Cụ Ông : NGUYỄN KHẮC OANH - Sinh năm 1929

Là thân sinh của Họa sĩ . Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên Ban Mỹ Thuật Đa Minh

Sau thời gian dài điều trị tại bênh Viện Thống Nhất, vào lúc 11g57’ ngày 08/05/2015 Cụ Ông đã từ trần. Linh cữu hiên quàn tại nhà Tang Lễ Thành Phố - Số 25 đường Lê Quý Đôn, Q. 3. TP.HCM

Lễ di quan lúc 6g sáng ngày 11/5/3015, sau đó an táng tại quê nhà Tỉnh Bến Tre.

Nguyện Xin Cụ ông NGUYỄN KHẮC OANH. Sớm tiêu diêu nơi miển cực Lạc

Dominiart

Bình Luận