MỪNG KÍNH BỔN MẠNG THÁNH PHÊRÔ - PHAO LÔ

 Ban Mỹ Thuật Đa Minh ( DOMINIART ) MỪNG KÍNH BỔN MẠNG
THÁNH PHÊRÔ - PHAO LÔ

  Vào lúc 17g30 thứ sáu , ngày 29/6/2018.  Cha Linh hướng Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP, cùng Cha Pherô - Maria Nguyễn Ngọc Việt, Dòng Thừa Sai Việt Nam dâng Thánh lễ đồng tế.

 

 Tại văn phòng 2 Dominiart với sự tham dự đông đủ của anh chị em họa sĩ & anh em Huynh đoàn Thánh Hiển
Chúc Mừng 6 họa sĩ và một Linh Mục mang bổn mạng quan thầy Thánh Phê Rô và Thánh Phao Lô .

Lm Pherô Maria Nguyễn Ngọc Việt
Họa sĩ : Phêrô Lê Hiếu OP, Phêrô Khắc Dũng, Phê Rô Lê Bình, Phê rô Vũ ngọc Cẩn, phêrô Nguyễn Duy Hinh và Phaolô Phó Bá Cường.OP,

Maria Bích Ngân OP

Bình Luận