Hướng Về Miền Trung

Hướng Về Miền Trung

Sáng Chúa Nhật , ngày 18/10/2020, Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP, Dâng Thánh lể và họp định kỳ hằng tháng. Trong đó cha có thông báo  Cha linh hướng Dominiart Huế có kêu gọi Dominiart Sài Gòn  cứu trợ đồng bào lũ lụt.

Anh Đa minh Nguyễn Ngọc Hiếu, OP , được cử làm trưởng đoàn Dominiart Sài Gòn mang 600 phần quà ( mổi phần trị giá 250 ngàn đồng) Tổng cộng 150 triệu đồng

. Chuyển về cho Cha Linh Quản Xứ Tây Lộc, Linh Hướng Dominiart Huế, Tổng Giáo Phận Huế.

Sau khi nhận Quà Cha Linh đả đưa đoàn đến cha  Micae Ngô Quang Danh, quản xứ  Cam Lộ, Quảng Trị.  Để phát quà

Dominiart

Bình Luận