Cuộc phiêu lưu của răng sữa

 

Phần I: Răng sữa bị ốm

"Wow Lardee, you don't look so good."

Wow Lardee, nhìn bạn không được ổn cho lắm.

"You should have some soup, you'll feel better."

Bạn nên ăn Súp, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn

"Lardee, you have to eat something or you won't get better."

 "Lardee, bạn phải ăn một cái gì đó nếu không bạn sẽ càng cảm thấy tệ hơn đấy!

"Do you want something to drink?"

Bạn có muốn uống gì không?

"Do you want a toy?"

Bạn có muốn chơi trò chơi không?

"I know..."

Mình biết...

"Do you want me to read you a story?"

Bạn có muốn mình đọc truyện cho bạn nghe không?

"Okay Lardee, this is a story just for you."

Uh Lardee, nó là 1 câu truyện dành cho bạn

"Once upon a time..." 

Ngày xửa ngày xưa...

MMT_Sick Lardee17_fixed cloud

...In an enchanted, faraway land...

...Ở một vùng đất xa xôi, bí hiểm...

...Lived a little Toof named Sir Lardee.  Every day, Sir Lardee loved nothing better than to walk along, carrying 
a favorite stick. 

...Có một cậu bé tên là Sir Lardee sống ở đó. Mỗi ngày, không có gì thích hơn là Sir Lardee đi dọc theo bìa rừng và mang theo một thanh gỗ yêu thích.

MMT_Sick Lardee19c_motion2

Sir Lardee would often play a game to see how high the stick 
could be thrown (Usually, it wasn't very high). 

Sir Lardee thường chơi một trò chơi là ném thanh gỗ ấy lên cao (Thông thường, nó không phải là rất cao).

 

1

One day, while Sir Lardee was playing, the stick landed on a rock.
Một ngày nọ, trong khi Sir Lardee đang chơi, thanh gỗ rơi trúng một tảng đá.

"Ouch," said the rock, "Ouch, on my head!"
Sir Lardee immediately apologized for the inconvenience, especially since it's not often that you come across a talking rock (And when you do, it's not good to throw sticks at them).
Fortunately the rock accepted the apology, and seemed like an overall sincere individual.

"Ouch," tảng đá lên tiếng , "Ouch, cái gì rớt trúng đầu tôi thế?!". Sir Lardee ngay lập tức xin lỗi vì sự bất tiện này, đặc biệt là kể từ khi tới đây chơi nó không hay nói chuyện với đá (Và ngay khi vẫn thường nay nói chuyện thì việc ném gậy vào đầu họ cũng vẫn là một việc làm rất không tốt)

May mắn thay ông đá chấp nhận lời xin lỗi, và có vẻ như rất thông cảm.


 

" I wonder if you can help me?" asked the rock. "There is a secret treasure hidden deep inside these woods. I would redeem it myself, but being a rock, it has been very difficult to endeavor that journey. If you are kind and adventurous, would you be able to retrieve the treasure? With that fortune, I would finally be able to retire- for
I am an old rock, and have had a very hard life."

"Cháu có thể giúp ông một việc được không?" Viên đá hỏi. "Có một kho báu bí mật ẩn sâu bên trong khu rừng này. Ông rất muốn muốn tự bản thân đi tìm, nhưng ông chỉ là một tảng đá, ông rất khó khăn để thực hiện hành trình đó. Nếu cháu là người ưa mạo hiểm, cháu sẽ có thể cùng lấy kho báu". Ông chỉ là một tảng đá già cỗi, và đã có một cuộc sống đầy vất vã. Với tài sản đó, cuối cùng ông sẽ có thể nghỉ ngơi.  "

(Sir Lardee, being a Toof with a very sympathetic heart, agreed to the task. "But please be careful," admonished the rock, "Out here in these woods, there are many dangerous things for a little Toof like yourself.")

Sir Lardee, là một Toof với trái tim rất thông cảm, cậu ấy đã đồng ý giúp đỡ ông đá. "Nhưng hãy cẩn thận", Cậu nhớ lời khuyên của ông đá , "trong khu rừng này, có rất nhiều điều nguy hiểm đối với một cậu bé"

Heeding that advice, the journey began in search for the treasure.
Nghe theo lời khuyên đó, cậu bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm kho báu

Sir Lardee learned the woods are filled with things you don't want to touch. 

 Sir Lardee nhận thấy khu rừng bị lấp đầy bởi nhiều thứ khiến cậu không muốn chạm vào

And the moment you DO touch something... 

Ngay sau đó, cậu tìm thấy một món đồ chơi đáng để nhặt

...you'll probably wish you didn't. 

...và có thể cậu sẽ ước gì đừng tìm thấy nó

(Here lies people who touched things) 

Nơi đó, còn vươn vãi xương của người đã cố chạm vào món đồ

MMT_Sick Lardee30

Sir Lardee bravely pushed onward, leaving a trail of candy crumbs behind so not to get lost. 

Sir Lardee dũng cảm tiếp tục đi, để lại dấu vết là những mảnh vụn kẹo phía sau để không bị lạc.

Along the way, the woods began to look really weird. 

Trên đường đi, khu rừng trở nên khác lạ

MMT_Sick Lardee40

And hostile. 

Và có nhiều kẻ thù

MMT_Sick Lardee31

And there were times Sir Lardee couldn't even see which way to go. It was beginning to seem this journey might've been too much for one little Toof. 

Có những đoạn Sir Lardee không thể nhìn thấy đường đi. Cuộc hành trình này mới bắt đầu nhưng dường như nó đã trở nên quá khó khăn cho Toof thì phải.

MMT_Sick Lardee32c 
Fortunately, a mysterious clearing presented itself- Sir Lardee knew the treasure had to be near. 

May mắn thay, một hình nhân bí ẩn xuất hiện ở phía trước - Sir Lardee biết kho báu đã ở rất gần

MMT_Sick Lardee33b 

Below a giant tree sat the wise and bearded, Wizard ickle. Wizard ickle spoke: "If you are to claim the treasure, 
you must first pass one test." 

Dưới gốc một cây cổ thụ, một thuật sĩ có râu tóc nhìn rất trí tuệ và hiền triết đang ngồi. Thuật sĩ Ickle nói: "Nếu ngươi muốn tìm thấy kho báu, trước tiên ngươi phải vượt qua một bài kiểm tra"

MMT_Sick Lardee34

"Way above this tree grows the only apple in the woods. Attain it, and the treasure is yours. And if at all possible, please hurry- for I am super hungry." Sir Lardee did not hesitate, and knew exactly what to do... 

“Trên cái cây chỉ còn duy nhất một quả táo mọc trong khu rừng này. Nếu ngươi hái được nó cho ta, kho tàng sẽ thuộc về ngươi. Nếu có thể, xin ngươi vui lòng nhanh lên cho, ta đang rất đói bụng”

Sir Lardee đã không ngần ngại, và cậu biết chính xác sẽ phải làm những gì…

MMT_Sick Lardee35_motion

With the favorite stick so often played with, Sir Lardee took one big throw... 

Với sở thích đùa nghịch với các thanh gỗ, sir Lardee đã ném một thanh to lên...

MMT_Sick Lardee36

...And knocked the apple down (it was the highest throw, ever). 

và nó làm quả táo rơi xuống (chưa bao giờ nó được ném cao đến thế)

MMT_Sick Lardee37

"You have definitely earned this treasure," praised Wizard ickle, 
"Go now, and spend this fortune on whatever you please!"

“ Ngươi đã chắc chắn giành được kho báu này” thuật sĩ Ickle ca ngợi

“ Ngươi có thể đi bây giờ và sử dụng kho báu này vào bất cứ việc gì ngươi muốn”

MMT_Sick Lardee38

And so, Sir Lardee began the journey back (And the Wizard Ickle ceased to be hungry for the next three hours). 

Như vậy, Sir Lardee tiếp tục cuộc hành trình quay về (và phù thủy Ickle đã không còn thấy đói trong 3 giờ tiếp theo)

MMT_Sick Lardee39_final2

Sir Lardee generously gave all the treasure to the rock. And the rock was very grateful.
Sir Lardee đã rất hào phóng khi trao toàn bộ kho báu cho ông đá
Ông đá cảm thấy rất biết ơn cậu

MMT_Sick Lardee29b

With that fortune, the rock was finally able to retire.
Với kho báu đó, ông đá cuối cùng cũng có thể an dưỡng tuổi già

MMT_Sick Lardee41_motion

Happily, all was well in the enchanted, faraway land. "And can you guess what Sir Lardee did next?" 

"What?"

Một cuộc sống hạnh phúc cho tất cả mọi người ở miền đất xa xôi bí ẩn ấy.

"Bạn có đoán được Sir Lardee sẽ làm điều gì tiếp theo không?"

" Bạn ấy đã làm gì?"

"Ate some delicious soup!"

" Ăn một số món canh ngon!"

MMT_Sick Lardee45b

"Heh-heh, works every time." 

" Heh-heh, mình sẽ "chiến đấu" không ngừng nghỉ" 

THE END

Bình Luận