Classic Sculptures Dressed in Modern Outfits

 

Nhiếp ảnh người Pháp Leo Caillard hợp tác với giám đốc nghệ thuật Pháp Alexis Persani ăn mặc của các tác phẩm điêu khắc cổ đại của bảo tàng Louvre vào một cái gì đó hợp thời trang hơn và up-to-date.
 
Để tạo đường Stone, Caillard đầu tiên chụp ảnh những bức tượng và bạn bè của mình trong tương tự đặt ra. Sau đó Persani xếp chồng lên nhau các bức ảnh lên nhau trong Photoshop, tẩy xoá tất cả mọi thứ, nhưng quần áo từ các lớp trên.
 
Bằng cách tương phản văn hóa hiện đại và cổ điển, bộ đôi sáng tạo muốn thể hiện rằng xã hội đã trải qua một sự thay đổi lớn và tiếp tục thay đổi. Kết quả là hài hước! Nó cũng cho thấy rằng quần áo có một tác động rất lớn trên con đường là một trong những nhận thức.

 

 

 

Bình Luận