Chim đầy màu sắc tuyệt vời làm hoàn toàn bằng giấy

Chim đầy màu sắc tuyệt vời làm hoàn toàn bằng giấy
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papierUne
La Mã Pernet, 11 tháng 9 2013
Một nghệ sĩ tái tạo các loài chim bất tử họ qua tác phẩm điêu khắc giấy ấn tượng. Bị lóa mắt bởi các biến động nhiều siêu chi tiết như bạn phát hiện ra DGS.
Diana Beltran Herrera tốt nghiệp của các nghệ sĩ Jorge Tadeo Đại học Bogota, Colombia. Nghệ sĩ này sử dụng giấy như là phương tiện ưa thích để ban sự sống cho những sáng tạo của mình, như những con chim tuyệt vời mà tất cả các chi tiết đều ​​được đáp ứng: một công việc tỉ mỉ đó là phù hợp với công việc trước đây của mình.
Nhiệm vụ của mình cho sự hoàn hảo đã mang lại cho ông rất nhiều triển lãm ở những địa điểm uy tín như Beers Lambert đương đại và nghệ thuật và linh hồn của giấy đầu năm nay. Hiện nay, làm việc Colombia trẻ trên tám tác phẩm điêu khắc mới sẽ đượctrưng bày ngày 17 tháng 9 tới để Cornell Bảo tàng Mỹ thuật Florida.


ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier5
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier27
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier2
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier1
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier3
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier7
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier8
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier9
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier10
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier11
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier12
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier13
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier14
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier101
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier15
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier16
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier17
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier18
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier19
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier20
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier21
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier22
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier23
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier104
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier24
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier25
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier26
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier28
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier97
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier96
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier29
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier30
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier31
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier103
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier32
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier33
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier34
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier35
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier36
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier37
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier38
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier39
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier40
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier42
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier44
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier45
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier47
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier48
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier49
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier50
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier51
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier52
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier109
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier55
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier56
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier57
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier58
 
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier60
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier61
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier63
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier65
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier67
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier74
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier105
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier68
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier69
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier71
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier72
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier79
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier80
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier82
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier83
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier85
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier98
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier99
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier86
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier87
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier89
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier88
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier90
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier102
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier91
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier92
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier108
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier107
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier106
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier75
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier76
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier6
ces-sublimes-reproductions-doiseaux-multicolores-sont-entierement-faites-de-papier100

Hình ảnh: Victoria Holguin
Các loài chim này sống động như thật giấy chủ nghĩa hiện thực được bluffing! Chúng tôi yêu sự bùng nổ của màu sắc mà bắt nguồn từ những con chim và làm việc tốt mà họ ngưỡng mộ. Bằng văn bản, các toucan và chim ruồi vàng đã là một hit ngay cả khi các cô gái thích những con chim nhiều màu sắc! Bạn có nghĩ rằng nó đã có thể thực hiện các công trình như vậy chỉ bằng giấy?

 

Bình Luận