‘Mối duyên’ giữa hội họa và nhiếp ảnh

Bằng sự kết hợp giữa hình vẽ và những vật nhỏ xung quanh, Paula mang đến một khoảng trời nhỏ nhắn và chứa đầy ước mơ.

b12-jpg-1364549330-1364550822_500x0.jpg
Ccsph đăng tải những bức ảnh thú vị của Paula. Chỉ với một cánh tay và những vật nhỏ xung quanh như một nhành hoa, một chiếc bình tưới nước, một cuốn sách, một hình người cắt bằng giấy… tác giả kết hợp với hình vẽ, tạo nên một thế giới vừa gần gũi, giản dị vừa lãng mạn, bao la.

b1-jpg-1364549330-1364550822_500x0.jpg

b2-jpg-1364549330-1364550822_500x0.jpg

b3-jpg-1364549330-1364550822_500x0.jpg

b4-jpg-1364549330-1364550822_500x0.jpg

b5-jpg-1364549330-1364550823_500x0.jpg

b6-jpg-1364549330-1364550823_500x0.jpg

b7-jpg-1364549330-1364550823_500x0.jpg

b8-jpg-1364549330-1364550823_500x0.jpg

b9-jpg-1364549330-1364550823_500x0.jpg

b10-jpg-1364549330-1364550823_500x0.jpg

b11-jpg-1364549330-1364550828_500x0.jpg

Hải Lan
Ảnh: Ccsp
h

 

Bình Luận