Một nghệ thuật đáng phục.

Một nghệ thuật đáng phục. Người đứng như những pho tượng suốt mấy tiếng đồng hồ. Quý vị nào đến San Francisco xin ghé Pier 39 để xem.

Đọc tiếp

Tuyệt thế giai nhân

Nhân ngày 8/3 ngày tôn vinh phụ nữ Dominiart trân trọng giới thiệu 10 tuyệt thế giai nhân trong hội họa thế giới.

Đọc tiếp