NHỮNG CÂU HAY TRONG THÁNH KINH TÂN ƯỚC

Lc11:24,26 "Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi". Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước".

Đọc tiếp

Danh ngôn Thánh John Mary Vianney (cha sở xứ Ars)

Nếu những người trầm luân khốn nạn có được thời giờ mà chúng ta đánh mất, chắc hẳn họ sẽ sử dụng chúng một cách tốt đẹp biết bao! Nếu họ có được nữa giờ mà thôi, có lẽ nửa giờ ấy sẽ làm cho hỏa ngục vắng tanh.

Đọc tiếp

Những Sắc Màu Cuộc Sống

Tất cả các người đều là một lũ ngốc. Các người cố tranh cãi xem ai là người thống trị thế giới... nhưng các người đâu biết rằng bản thân của từng người trong số các ngươi được tạo ra cho một mục đích riêng biệt và duy nhất?

Đọc tiếp