MÂY TRỜI

Mây bay ngang trong đời và mây không chọn vùng trời. Mây đem mưa cho đời và mưa không chọn từng người. Mây không rủ mưa về mảnh vườn thương mến. Mưa không rơi trên những núi đồi nào mến thương mình. Mây vô tư bảo mưa quảng đại. Bởi, mây biết mình hợp rồi tan. Mây biết mình thuộc về trời cao nên không mơ tưởng những gì thuộc về đất thấp.

Đọc tiếp

Đường Đi Một Mình

Khi nói con đường riêng của mỗi người thì dù mình đi chung với người khác, nó vẫn là con đường riêng. Nó không riêng lẻ trong bóng người trên đường. Mà là riêng lẻ trong bóng hồn quyết định. Trong ý nghĩa đó tôi cũng gọi là đường đi một mình.

Đọc tiếp

NGHỊCH LÝ TRONG ĐIỀU ƯỚC

1. Tôi ước nguyện có nhiều tài năng, Để thành đạt trong mọi việc. Song điều tôi nhận được là sự yếu kém của phận làm người, Để học biết khiêm tốn tuân hành ý Chúa và mệnh Trời.

Đọc tiếp

KHÔNG GIỚI HẠN

Bạn tự hỏi chính mình rằng tương lai mình sẽ ra sao Những việc đầu tiên khiến bạn sợ hãi. Giống như những người khác, bạn muốn có hạnh phúc và sự bình yên. Nhưng liệu có cơ hội để tìm thấy những điều đó không?

Đọc tiếp

Những bức tường

Cuộc đời con người quả thật có lắm bức tường phải vượt qua, và không phải lúc nào mình cũng đủ bản lãnh và cơ hội để vượt qua được.

Đọc tiếp

Khi Yêu Trái Ấu Cũng Tròn

Ignacy Paderewski là một chính trị gia kiêm nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng của Balan. Ông đã từng là chủ tịch Hội Ðồng Nhà Nước năm 1919.

Đọc tiếp