60 Năm sống trong thế giới Hội Họa

. “Họa Sĩ Trương Văn Ý là vị Hoàng Đế cuối cùng của triều đại Mỹ Thuật Sài Gòn, là một danh hiệu mà bạn bè, học trò và nhửng người mến mộ tài năng của ông thường nhắc đến”.

Đọc tiếp