Hoạ sĩ Kim Long và cõi tâm linh

“Mỗi một con người, trong sâu thẳm, đều là một nhà thơ, một nghệ sĩ, bởi vì, như một bài thơ hay, một bức tranh đẹp, có tác dụng đưa con người tiến xa hơn, vượt lên trên cấp độ của một con vật, trong thẩm sâu mỗi con người đều có những thôi thúc vươn lên trên những lo toan hằng ngày về cơm ăn áo mặc.

Đọc tiếp