Thánh Tôma Đào Đình TOÁN, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Sau 13 ngày bị lột trần phơi nắng phơi sương, không một hạt cơm vào bụng, quân lính đem bày ra một mâm đầy thức ăn ngon và mời mọc. Thầy Tôma Toán, 76 tuổi đã từ chối : “Nếu ăn mà phải xuất giáo, tôi không bao giờ ăn !”. Cụ già dũng cảm đó là thày giảng Tôma Đào Đình Toán.

Đọc tiếp